Tuyu - stier #1
Tuyu - stier #2
Tuyu - stier #3
Tuyu - stier #4
Tuyu - stier #5
Tuyu - stier #6
Tuyu - stier #7

Hulshof Royal Dutch Tanneries, de groenste looierij ter wereld,
zocht een bijzondere en opvallende attentie, waarin de link tussen Hulshof en de stier in beeld werd gebracht. Deze attentie werd aan het einde van het jaar aan relaties, klanten en medewerkers geschonken.

Tuyu stelde voor om een stier uit te beelden in speksteen, een materiaal dat even fijn in de hand ligt als mooi leer. Het leer van Hulshof komt van de beste stieren en is het mooiste in zijn soort. -De stier is gemaakt in Agra in India, de plaats waar nog steeds volgens oude technieken speksteen wordt bewerkt. De vertaalslag van het beeld van een Indiase koe naar een Nederlandse was een grote uitdaging in deze opdracht.