Tuyu heeft een netwerk opgebouwd van mensen en organisaties die zich vanuit hun hart inzetten voor een duurzame maatschappij en zich daar actief voor inzetten.

Het zijn organisaties en mensen waar tuyu zich aan verbindt op het gebied van duurzaamheid of fair trade, organisaties waar Antoinette Gast zich op persoonlijke titel voor inzet, en ten slotte mensen die tijd hebben vrijgemaakt om van gedachten te wisselen en mee te denken over de rol van tuyu in de markt. We bedanken ze alle voor hun betrokkenheid en hun inspiratie, voor het delen van hun inzichten en hun kennis.