Tuyu - De-mensen

Bij tuyu staat de mens voorop: de klant, de producent en de gebruiker.

Alle mensen op aarde delen de eenvoud van het alledaagse leven: opstaan, eten, menselijk contact en een diepe wens om voor jezelf te kunnen zorgen.

Samenwerken is de succesfactor van tuyu. Samenwerken met mensen die vanuit hun hart op een verantwoorde manier zaken doen. Die durven vernieuwen en commitment tonen om hun hartenwens om te zetten in succesvol ondernemen. Mensen die een stap verder gaan.

Tuyu verbindt mensen wereldwijd door het product dat door hun handen gaat. Geven is delen.