Disclaimer
· de website www.tuyu.nl, de inhoud op de site en alle onderdelen daarvan, behalve de hyperlinks, zijn en blijven eigendom van tuyu.Tuyu accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

· Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van tuyu is het niet toegestaan om de site of onderdelen daarvan te copiëren of gebruiken, te publiceren of op te slaan tenzij voor persoonlijk gebruik. tuyu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor informatie die door gebruikers van de website via internet worden verzonden

· Eventuele hyperlinks op deze site leiden naar sites buiten het domein van tuyu. Bij het aanklikken van de link verlaat men de website van tuyu. Tuyu is op geen enkele wijze aansprakelijk ten aanzien van inhoud, kwaliteit en functioneren van sites waarnaar men verwezen kan worden via links op de website van tuyu.

· Alle informatie, producten en/of diensten worden aangeboden door tuyu in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie en/of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

· Op alle producten en/of diensten die tuyu aanbiedt zijn de leveringsvoorwaarden van tuyu van toepassing.

· Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij tuyu.