Tuyu - Ons-hart

Een mooiere wereld begint hier, bij onszelf. Het betekent kennis, middelen en energie inzetten om iets te bereiken waar meer mensen baat bij hebben dan alleen wijzelf.

Voor tuyu betekent dit het verbinden van onze opdrachtgever en de producent in ontwikkelingslanden door middel van een waardevol product. Een product van tuyu maakt de maatschappelijke betrokkenheid van onze opdrachtgever tastbaar en genereert concreet werkgelegenheid en ontwikkeling van potentieel bij onze producent.

Wat tuyu drijft is menselijk contact, vernieuwing, onafhankelijkheid en onze toekomst. Naast ambitie, zijn onze kernwaarden openheid en transparantie, samenwerking en communicatie, klantgericht en ondernemend.

Een goed product blijft inspireren. Het verbetert onze kwaliteit van leven.