Tuyu - Fair-trade

Voor tuyu is handel de meest duurzame vorm van hulp. Handel maakt producenten onafhankelijk en de waarde van fair trade tastbaar.

1.kansen bieden aan economisch achtergestelde producenten 6.non-discriminatie, seksegelijkheid, vrijheid van associatie
2.transparantie en verantwoording 7.goede arbeidsomstandigheden
3.eerlijke handelspraktijken 8.capaciteit versterken
4.een eerlijke prijs 9.promotie van fair trade
5.geen kinderarbeid en gedwongen arbeid 10.respect voor het milieu

Tuyu is een internationaal door WFTO erkende fair trade organisatie. Een deel van het assortiment heeft Max Havelaar keurmerk.

WFTO WFTO