Tuyu - Ondernemen

Tuyu is een onafhankelijke onderneming met een maatschappelijke missie.

De doelstelling van tuyu is het creëren van duurzame commerciële afzetmarkten voor fair trade producenten van handgemaakte producten.

Tuyu richt zich op ‘commercial empowerment’. We kiezen voor een commerciële aanpak: wij geloven in ondernemerschap en klantgericht denken, zowel voor de producent als voor onszelf.

Ontwikkeling wordt het best in gang gezet door orders. Tuyu krijgt als fair trade organisatie geen subsidie.